Τεχνικό Επιτελείο

Επιτελείο Τμημάτων υποδομής Κέρκυρα Π.Ο. / Corfu F.C.

  • Επικεφαλης Τμημάτων Υποδομής: Γκόγκας Γεώργιος
  • Γενικός Αρχηγός:Ρέγγης Ιωάννης
  • Έφοροι: Δεσύλλα Αλεξία – Γεωργόπουλος Αναστάσιος
  • Δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας:Χειμαριού Λέτα
  • Υπεύθυνη χορηγίας-διαφήμισης και οικονομικών: Κάκου Μαρία
  • Τεχνικός διευθυντής: Μάρισιτς Μίλαν
  • Υπεύθυνος οργάνωσης και διοίκησης: Νιάκας Βασίλης.