Όροι Χρήσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΟΡΟΙ ΑΓΩΝΑ

1. ΑΠΟΔΟΧΗ. Με τη δήλωση συμμετοχής ο αθλητής επιλέγει μια από τις 7 διαδρομές και αποδέχεται τους κανονισμούς τέλεσης του αγώνα. Οφείλει να σεβαστεί τους κανονισμούς, να υπακούει στις υποδείξεις της οργανωτικής επιτροπής καθώς και των κριτών του αγώνα. Κατανοεί ότι θα κινηθεί σε ορεινό περιβάλλον, με δύσβατο έδαφος και κατά τη διάρκεια του αγώνα θα είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή τη συγκεκριμένη ημέρα.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Δικαιούνται να συμμετάσχουν άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών. Η ηλικία των 18 ετών πρέπει να είναι συμπληρωμένη την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.Για αθλητές κάτω των 18 ετών, μπορούν να λάβουν μέρος μόνο με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από το ΚΕΠ του κηδεμόνα.
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ΤΡΕΞΙΜΟ 10KM TRAIL

ΠΟΔΗΛΑΤΟ 30KM MOUNTAIN BIKE

ΔΙΑΘΛΟ SOLO – 30KM MOUNTAIN BIKE ΚΑΙ 10KM ΤΡΕΞΙΜΟ TRAIL

ΔΙΑΘΛΟ ΣΚΥΤΑΛΗ – 30KM MOUNTAIN BIKE ΚΑΙ 10KM ΤΡΕΞΙΜΟ TRAIL

ΤΡΕΞΙΜΟ 3KM TRAIL

ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ 3KM

ΤΡΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΤΩΝ -1000M

Για τον αγώνα θα υπάρχουν γενικές κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ. Οι αγώνες θα γίνουν την Κυριακή  3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.
Η εκκινήσεις των διαδρομών θα είναι ως εξής:

ΤΡΕΞΙΜΟ 10KM TRAIL:10:00

ΠΟΔΗΛΑΤΟ 30KM MOUNTAIN BIKE:08:00

ΔΙΑΘΛΟ SOLO – 30KM MOUNTAIN BIKE ΚΑΙ 10KM ΤΡΕΞΙΜΟ TRAIL:

ΔΙΑΘΛΟ ΣΚΥΤΑΛΗ – 30KM MOUNTAIN BIKE ΚΑΙ 10KM ΤΡΕΞΙΜΟ TRAIL:

ΤΡΕΞΙΜΟ 3KM TRAIL:10:10

ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ 3KM:10:10

ΤΡΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΤΩΝ -1000M:11:30

5. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Το κόστος για την διαδρομών είναι ως εξής:

ΤΡΕΞΙΜΟ 10KM TRAIL:10 ΕΥΡΩ

ΠΟΔΗΛΑΤΟ 30KM MOUNTAIN BIKE:12 ΕΥΡΩ

ΔΙΑΘΛΟ SOLO – 30KM MOUNTAIN BIKE ΚΑΙ 10KM ΤΡΕΞΙΜΟ TRAIL:20 ΕΥΡΩ

ΔΙΑΘΛΟ ΣΚΥΤΑΛΗ – 30KM MOUNTAIN BIKE ΚΑΙ 10KM ΤΡΕΞΙΜΟ TRAIL:20 ΕΥΡΩ

ΤΡΕΞΙΜΟ 3KM TRAIL:10 ΕΥΡΩ

ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ 3KM:10 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΑΝΕΛΑ – ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΙΣ ΦΑΝΕΛΑ

ΤΡΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΤΩΝ -1000M:ΔΩΡΕΑΝ

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του αγώνα, www.corfufc.gr. Αν κάποιος ματαιώσει τη συμμετοχή του το αργότερο 10 μέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα θα του επιστραφεί το 50% του αντιτίμου συμμετοχής και σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του 1 μήνα (έως 3/5/2018) πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, θα του επιστραφεί το 80% του ποσού. Σε περίπτωση ματαίωσης του αγώνα, για οποιονδήποτε λόγο, θα επιστραφεί ακέραιο το αντίτιμο συμμετοχής εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση αναβολής του αγώνα, δεν επιστρέφεται το κόστος συμμετοχής. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, αλλαγή επιλεγμένης διαδρομής μπορεί να γίνει μόνο σε άμεση συνεννόηση με τη διοργάνωση και το αργότερο 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.
6. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. Ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να φιλοξενήσει η διοργάνωση ορίζεται στα 600 άτομα (για όλες τις διαδρομές). Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας βάσει των αιτήσεων συμμετοχής. Αν και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο προαναφερόμενος αριθμός η λίστα των συμμετεχόντων θα κλείσει στις 2/5/2018. Προσοχή: Μετά από την ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατή η εγγραφή στον αγώνα.
7. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
Η διαδρομές του αγώνα ακολουθούν μονοπάτια, ρέματα χωματόδρομους. Είναι σηματοδοτημένες σε όλο το μήκος της.

8. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ. Έγκυρα θεωρούνται οι αθλητές που θα τερματίσουν στα παρακάτω χρονικά όρια .

ΤΡΕΞΙΜΟ 10KM TRAIL:120΄

ΠΟΔΗΛΑΤΟ 30KM MOUNTAIN BIKE:110΄

ΔΙΑΘΛΟ SOLO – 30KM MOUNTAIN BIKE ΚΑΙ 10KM ΤΡΕΞΙΜΟ TRAIL:

ΔΙΑΘΛΟ ΣΚΥΤΑΛΗ – 30KM MOUNTAIN BIKE ΚΑΙ 10KM ΤΡΕΞΙΜΟ TRAIL:

ΤΡΕΞΙΜΟ 3KM TRAIL:

ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ 3KM:

ΤΡΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΤΩΝ -1000M:

Οι αθλητές που για οποιοδήποτε λόγο εγκαταλείπουν είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τον κριτή στον πλησιέστερο σταθμό ελέγχου. Οι αθλητές όπου με υπόδειξη του αρμόδιου κριτή δε θα κριθούν ικανοί να τελειώσουν τον αγώνα είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν και να δώσουν το νούμερό τους . Η επιλογή τους να συνεχίσουν θα είναι με αποκλειστικά δική τους ευθύνη Όσοι αθλητές τερματίσουν μετά από το όριο θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσαν τον αγώνα. Έγκυροι θεωρούνται όσοι αθλητές τερματίσουν μέσα στα χρονικά όρια.
9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ. Ο κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να έχει στο μπροστινό μέρος της μπλούζας του και σε εμφανές σημείο τον αριθμό συμμετοχής του. Ο αριθμός απαγορεύεται να διπλωθεί ή να αλλοιωθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο.
10. ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ. Κάθε αθλητής ο οποίος προσεγγίζεται από κάποιον γρηγορότερο αθλητή είναι υποχρεωμένος εφόσον του ζητηθεί να τραβηχτεί στην άκρη ώστε η προσπέραση του, να γίνει γρήγορα και με ασφάλεια.
11. ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ. Απαγορεύεται η συνοδεία αθλητών σε μέρος της διαδρομής από φίλους, συγγενείς και κατοικίδια ζώα. Όποιος αθλητής επιθυμεί να τρέξει με συνοδεία ζώου συντροφιάς πρέπει να το έχει δεμένο, να ακολουθεί τον τελευταίο αθλητή και η προσπέρασή του επιτρέπεται μόνο κατόπιν συγκατάβασής του.
12. ΒΟΗΘΕΙΑ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια, ή τεχνητή υποβοήθηση αθλητών μεταξύ τους καθώς και η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου. Επιτρέπεται η χρήση Μπατόν, χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου.
13. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη οποιουδήποτε υλικού συσκευασίας κατά μήκος της διαδρομής. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται ακόμη και με αποκλεισμό από τον αγώνα.
14. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.
Κατά μήκος της διαδρομής των 10χλμ. υπάρχουν δύο κεντρικοί σταθμοί τροφοδοσίας.

15. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Στη διαδρομή των 10χλμ θα υπάρχουν 3 σταθμοί ελέγχου.
Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να καταγραφούν από τους κριτές. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό ελέγχου θεωρείται άκυρος. Αν κάποιος αθλητής αποφασίσει να αλλάξει διαδρομή μέσα στον αγώνα, για οποιοδήποτε λόγο, από αυτή που αρχικά είχε δηλώσει είναι αυτομάτως εκτός αγώνα.
16. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Η οργάνωση δεν υποχρεώνει τους αθλητές να μεταφέρουν συγκεκριμένο εξοπλισμό.
17. ΠΟΙΝΕΣ. Όλες οι παρακάτω παραβάσεις επιφέρουν την ποινή του αποκλεισμού: Μη εμφάνιση ή αλλοίωση αριθμού συμμετοχής. Αποδοχή εξωτερικής βοήθειας . Χρήση μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου. Ρίψη απορριμμάτων. Αλλαγή μεταξύ -μεγάλης-μικρής διαδρομής. Παρεμπόδιση άλλου αθλητή ή αντιαθλητική συμπεριφορά. Μη συμμόρφωση με οδηγίες κριτών. Αγένεια – Ανάρμοστη συμπεριφορά προς την οργανωτική επιτροπή, κριτές, εθελοντές κλπ. Μη παρουσία σε σταθμό ελέγχου. Χρήση απαγορευμένων ή ναρκωτικών ουσιών. Άρνηση για έλεγχο ντόπινγκ. Άρνηση εξέτασης από γιατρό της οργάνωσης αν αυτό κριθεί απαραίτητο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εγκατάλειψη και μη ενημέρωση κριτή επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού από κάθε μελλοντική διοργάνωση.
18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η όποια απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, είναι τελική και δεν δέχεται καμία συζήτηση.
19. ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Την επιτροπή του αγώνα, υπεύθυνη για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ένσταση προκύψει, αποτελούν οι: Διευθυντής αγώνα, Υπεύθυνος χάραξης, Υπεύθυνος ασφάλειας και ο Υπεύθυνος κριτών.
20. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Η οργάνωση επιτηρεί τις διαδρομές, όσο αυτό είναι δυνατό, για την αποφυγή οποιουδήποτε απρόοπτου και παρέχει ιατρική βοήθεια σε αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη.
21. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ. Ο οργανωτής μπορεί να τροποποιήσει τις διαδρομές αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των αθλητών. Επίσης μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη ή και να ματαιώσει ή αναβάλλει τον αγώνα λόγω κακοκαιρίας ή άλλης ανωτέρας βίας.
22. ΕΠΑΘΛΑ-ΠΑΡΟΧΕΣ. Οι 3 πρώτοι νικητές των κατηγοριών κάθε διαδρομής θα πάρουν έπαθλο. Αναμνηστικό μετάλλιο δίνεται σε όλους όσους θα τερματίσουν στα καθορισμένα χρονικά όρια κάθε διαδρομής.
Κατά την εγγραφή δικαιούνται όλοι οι αθλητές τεχνικό μπλουζάκι συμμετοχής.
Σε όλους τους αθλητές θα υπάρξει δωρεάν γεύμα μετά από τον αγώνα .
23. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Με την αίτηση συμμετοχής κάθε αθλητής επιτρέπει στον οργανωτή τη φωτογράφηση και τη βιντεοσκόπηση του, στην διάρκεια του αγώνα και των απονομών, για διαφημιστικούς σκοπούς.
24. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ. Ο οργανωτής δεν ευθύνεται για το θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που εμπεριέχει η κίνηση σε ορεινό περιβάλλον, έχουν την ανάλογη εμπειρία και ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν. Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο. Ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε κάποιον αθλητή να ολοκληρώσει τον αγώνα αν υπάρχει σχετική γνωμάτευση του γιατρού του αγώνα. Η ασφάλιση των αθλητών επιβαρύνει τους ίδιους.
25. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ. Η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα αλλοιώνει το ύφος του αγώνα.