Ιδρυτικά Μέλη

Τα ιδρυτικά μέλη του Κέρκυρα Π.Ο. / Corfu F.C. είναι:

 • Αλαμάνου Διαμαντίνη
 • Γεωργόπουλος Ιωάννης
 • Γκαντζίδου Θεοδώρα
 • Δάφνη Αικατερίνη
 • Ζέρβας Νικόλαος
 • Θύμης Σπυρίδων
 • Καρβουνάκη Αικατερίνη
 • Κάκος Γεώργιος
 • Κασταμονίτης Κων/νος του Αρσενίου
 • Κασταμονίτης Κων/νος του Σπυρίδων
 • Κολυτάς Γεώργιος
 • Κοντόπουλος Νικόλαος
 • Κουρτελέσης Νικόλαος
 • Μαχειμάρης Κωνσταντίνος
 • Μιχαλάς Αλέξανδρος
 • Μπαλάσκας Χαράλαμπος
 • Μωραΐτη Μαρία
 • Μωραϊτης Αντώνιος
 • Ρέγγης Ιωάννης
 • Σπίνουλας Βασίλειος
 • Τσακμακλής Χαράλαμπος