Επίτιμα Μέλη

Ο τίτλος του επίτιμου μέλους του Κέρκυρα Π.Ο. / Corfu F.C. απονέμεται σε διακεκριμένες προσωπικότητες ή συλλογικότητες από το χώρο του αθλητισμού, του πολιτισμού αλλά και γενικότερα από οποιονδήποτε τομέα της κοινωνικής ζωής. Κριτήριο για την επιλογή αυτή είναι η εν γένει παρουσία τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι, η προσφορά με το έργο τους και τη σταδιοδρομία τους στον τομέα που έχει ο καθένας ταχθεί να υπηρετήσει. Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψιν οποιεσδήποτε φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτικές ή προσωπικές πεποιθήσεις, κάτι που άλλωστε θα ερχόταν σε σαφή αντίθεση με τις βασικές αρχές και την φιλοσοφία του Ομίλου που βασίζονται σε διαχρονικές και πανανθρώπινες αξίες. Η αποδοχή του τίτλου από πλευράς των τιμώμενων προσώπων άλλωστε, αποτελεί και την έμπρακτη επικρότηση και ενδυνάμωση των αξιών αυτών. Για ειδικούς λόγους,καθώς οι υπόλοιποι δεν είναι εφικτό να αναφερθούν προς στιγμή, ενδεικτικά για κάθε κατηγορία, τον τίτλο του Επίτιμου Μέλους του Κέρκυρα Π.Ο. / Corfu F.C φέρουν οι: