Τεχνικό Επιτελείο

Επιτελείο Τμημάτων υποδομής Κέρκυρα Π.Ο. / Corfu F.C.

  • Επικεφαλης Τμημάτων Υποδομής: Γκόγκας Γεώργιος
  • Έφοροι: Δεσύλλα Αλεξία – Γεωργόπουλος Αναστάσιος
  • Δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας:Χειμαριού Λέτα
  • Υπεύθυνη χορηγίας-διαφήμισης και οικονομικών: Κάκου Μαρία
  • Τεχνικός διευθυντής:Ψαρράς Ζαχαρίας
  • Υπεύθυνος οργάνωσης και διοίκησης: Νιάκας Βασίλης.
  • Γραμματειακή Υποστήριξη: Μοναστηριώτη Δήμητρα