Αδελφοποιήσεις

Είναι γεγονός…

Ο ΚΕΡΚΥΡΑ Π.Ο./CORFU F.C. το Σάββατο 24/06/2017 και πριν την έναρξη του φιλανθρωπικού αγώνα Αγάπης για τον «ΜΕΛΙΣΣΑ», «σφράγισε» την αδελφοποίησή του με τον “CORFU LEON COBICI 2017” (Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κομπιτσίου 2017).

Βασικές αξίες που εκπροσωπεί η αδελφοποίησή μας είναι η κοινή φιλοσοφία μας που είναι  προσανατολισμένη κυρίως στην κοινωνική προσφορά.